Natalia E. Woytasik: MASKE, 1994
MASK, 1994 | collage with film stripes
Natalia E. Woytasik
PREV  NEXT  INDEX